<znak karttis>O NAMA

OBRT POSLUJE OD 1986 GODINE I PRUŽA SVE USLUGE VEZANE ZA IZRADU KARTONSKE AMBALAŽE, KNJIGOVEZAČKE USLUGE, GRAFIČKE USLUGE I PAPIRNU KONFEKCIJU.

NAŠE GODINE:

*1986 god. OSNIVANJE FIRME KARTTIS.

(sa izradom kartonske ambalaže i sito tiskom)

*1989 god. POČETAK OFFSET ŠTAMPE.

*1990 god. IZGRADNJA NOVOG PROSTORA NA BULEVARU.

*1997 god. IZRADA KAŠIRANE AMBALAŽE.

*2000 god. IZRADA SPIRALNE AMBALAŽE.

*2002 god. IZRADA VIZUELNIH KOMUNIKACIJA.

*2004 god. IZRADA KOŽNE GALANTERIJE.

*2007 god. IZRADA TRANSPORTNE AMBALAŽE.

*2010 god. POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI NOVE PROIZVODNE HALE /1550 m2/.

objekat

TEHNOLOGIJA

tehnologija1

tehnologija2

tehnologija3

 

home - kontakt - kartonska ambalaza - transportna ambalaza - ekskluzivna ambalaza - papirne vrecice -

-knjigoveznica - papirna konfekcija - graficke usluge - galerija slika